Azotany stosowane w nawozach rolniczych są niezwykle niebezpieczne dla zdrowia i życia człowieka. Ze względu na wysoką skuteczność środków nawozowych z tymi substancjami są bardzo popularne i niestety wyjątkowo często nadużywane.

Rolnicy chcąc uzyskać lepsze efekty używają większej ilości środków i robią to w niewłaściwy sposób, jednocześnie zaniedbując kwestię odpowiedniego filtrowania ścieków. Skutkuje to znacznym zanieczyszczeniem wód gruntowych, a więc jednocześnie naraża okolicznych mieszkańców na przewlekłe podtruwanie azotanami.

Dlaczego azotany są groźne?

Azotany w wodzie są bardzo niebezpieczne, ponieważ wywoływać mogą szereg poważnych zaburzeń zdrowotnych. Rozpoczynając od utleniania się hemoglobiny i witaminy A, przez zaburzenia transportu tlenu we krwi, aż do przyczyniania się do powstawania poważnych nowotworów żołądka i układu moczowego.

Jak usuwać azotany?

Ze względu na stosowane nawozy i bliskość do terenów upraw rolniczych wszystkie domy posiadające studnię powinny być zaopatrzone w urządzenia do uzdatniania wody typu polskiej marki Ecoperla Nitratower. Usuwanie azotanów jest głównym celem tego typu urządzeń, ponieważ złoże filtracyjne znajdujące się wewnątrz zostało stworzone specjalnie to filtracji tego typu substancji szkodliwych.