Odwrócona osmoza uznawana jest za jedną z popularniejszych i najbardziej rozpowszechnionych metod filtrowania wody. Wykorzystywana jest w warunkach zarówno przemysłowych, jak i domowych, na przykład w kuchni.

Odwrócona osmoza oczyszcza wodę bardzo dokładnie i skuteczne. Za sprawą odpowiedniego systemu odwróconej  osmozy uzyskiwana jest ciecz o znacznie poprawionych walorach organoleptycznych, a więc posiadającą lepszy smak, zapach i wygląd.

Co zamiast odwróconej osmozy?

Pewnego rodzaju alternatywą dla procesu odwróconej osmozy jest ultrafiltracja. Ona również skutecznie oczyszcza wodę z licznych zanieczyszczeń i stosowana jest głównie w warunkach domowych przy wodzie o niskim stopniu zanieczyszczenia, na przykład wodociągowej. Usuwa zarówno zanieczyszczenia stałe, jak i niezwykle szkodliwe i niebezpieczne dla zdrowia ludzkiego bakterie i wirusy. Jednocześnie ultrafiltracja nie narusza w żaden sposób wartościowych minerałów znajdujących się w uzdatnianej wodzie.

Nanofiltracja – proces pośredni między ultrafiltracją, a odwróconą osmozą

Na przestrzeni kilku ostatnich lat coraz większą popularnością zaczęła cieszyć się także nanofiltracja. Ta metoda oczyszczania wody nazywana jest nierzadko niskociśnieniową odwróconą osmozą. Podstawową i kluczową rolę w nanofiltracji odgrywają specjalnie dopasowane i dobrane do warunków systemu membrany filtracyjne. Podobnie jak systemy odwróconej osmozy i ultrafiltracji, nanofiltracja również stosowana może być w kuchniach. Usuwa więcej zanieczyszczeń niż ultrafiltracja, częściowo pozostawia twardość wody. Jest szczególnie polecana przy stosowaniu jonizatorów wody, jako etap wstępnego oczyszczania.

Wybierz swój filtr kuchenny

Wybór urządzeń filtracyjnych jest obecnie naprawdę duży, dzięki czemu każdy może znaleźć produkt najlepiej dostosowany do potrzeb. Warto przeczytać więcej o plusach i minusach każdego z opisanych pokrótce filtrów kuchennych.

Tutaj znajdziesz nowoczesne filtry kuchenne wysokiej jakości: https://www.ultrafiltracja.pl/pl/c/Filtry-kuchenne/6