Nasz cenny projekt, jakim jest uzdatnianie wody (filtracja wody) został zrealizowany, posiadamy już odpowiednie filtry do wody, dostosowane do naszych celów teraz musimy je odpowiednio eksploatować.

Lista cennych rad

Filtry do wody są urządzeniami mechanicznym, trzeba je więc użytkować zgodnie z ich zasadami konstrukcyjnymi. Filtry do wody posiadają załączoną dokumentację, koniecznie trzeba się z nią zapoznać. Niezależnie od producenta istnieją pewne podstawowe zasady, których musimy przestrzegać:

  • nie stosować filtrów do wody do uzdatniania powietrza i gazów sprężonych,
  • jeśli w w rurach kanalizacyjnych ciśnienie przekracza ograniczenia użytkowania, musimy koniecznie zamontować reduktor ciśnienia,
  • filtry do wody trzeba chronić przed źródłem światła, zimnem i zbyt wysoką temperaturą,
  • instalację do uzdatniania trzeba wyposażyć w system przeciw-uderzeniowy, który zabezpieczy ją przed uderzeniem wody,
  • instalacja hydrauliczna musi być wykonana bez zastrzeżeń,
  • do uszczelnienia podłączeń w instalacji używać się tylko taśmy z teflonem,
  • okresowo czyścić filtr za pomocą zimnej wody i miękkiej gąbki,
  • przeprowadzać regularną konserwację oraz wymianę zużytych części.