Woda jest niezbędnym elementem do życia dla każdego człowieka, jednak nie oznacza to, że nie należy jej badać i testować, aby to życiodajne źródło nie przyniosło wielu groźnych chorób naszym najbliższym.

Fizykochemiczna analiza wody oraz badania bakteriologiczne

Woda, pełniąc funkcję użytkową ma mnóstwo możliwości zastosowań. Wyróżniamy m.in. wodę pitną, do codziennego spożywania, która używana jest również w gospodarstwach domowych do celów sanitarnych i higienicznych. Woda w rolnictwie służy zaś do nawadniania pól. Kolejnym rodzajem jest woda przemysłowa, która może pełnić rolę przekaźnika ciepła, magazynować energię lub odbierać ją. Ta stosowana w przemyśle służy ponadto jako rozpuszczalnik, czy reagent. Bez względu jednak na rodzaj, każda woda mająca bezpośredni lub pośredni kontakt z człowiekiem musi być koniecznie poddawana systematycznej analizie. Jej kluczowy parametr to czystość mikrobiologiczna.

Analiza mikrobiologiczna wody dokładnie wykaże, czy parametry te nie przekraczają określonej normy i nie stanowią zagrożenia dla zdrowia i życia. Bakterie w wodzie zawarte muszą zostać jak najszybciej wyeliminowane, aby nie wpływały w sposób niszczycielski na ludzki organizm. Ponadto wykonane badania w znacznym stopniu ułatwiają odpowiedni dobór filtrów do wody.