Woda jest niezbędna w ludzkim życiu. Jest to substancja, z której w głównej mierze zbudowane jest ciało człowieka. Wodę spożywamy codziennie pod różną postacią. Jednak w obecnych czasach jakość wody może pozostawiać wiele do życzenia. Jeżeli zawartość pewnych pierwiastków jest za wysoka, woda może być nawet toksyczna. Jak zabezpieczyć się przed takimi ewentualnościami?

Jednym z pierwiastków, których zawartość w wodzie jest niepożądana jest mangan. Mangan w wodzie powodować może, że tkaniny będą przebarwione na czarno lub siwo. Mangan występuje w postaci tlenków manganu, najczęściej spotykany jest w wodzie głębinowej, jednak może również występować w wodzie wodociągowej. Jeżeli chodzi o aspekty zdrowotne, aspekt jest toksyczny.

Jeżeli zawartość manganu jest za wysoka, należy zadbać o odpowiedni systemy uzdatniający. Nieodłączonym elementem takiego systemu jest odmanganiacz wody. Jest to urządzenie, złożone ze zbiornika ciśnieniowego, systemu dystrybucji z jednostką sterującą oraz złożem filtracyjnym. Złoże to jest „sercem” całego urządzenia, gdyż od niego zależy w jakim stopniu woda zostanie uzdatniona.

Odmanganiacze wody powinno być stosowane w przypadku, kiedy zawartość tego pierwiastka w wodzie jest powyżej dopuszczalną normę, 0,05 mgMn/dm3. Jeżeli woda jest zanieczyszczona kilkoma pierwiastkami, konieczne może być zastosowanie kilku różnych filtrów.