Charakterystka zmiękczaczy dwucześciowych

Dwuczęściowe zmiękczacze wody to ukłon w stronę bardziej wymagających użytkowników. Polecane są bowiem osobom, którym zależy na konkretnych podzespołach zmiękczacza wody np. głowicy sterującej bądź złożu jonowymiennym. Aby je zainstalować potrzeba zdecydowanie więcej miejsca niż w przypadku zmiękczaczy kompaktowych. Wykorzystuje się je zarówno do zastosowań domowych a także z powodzeniem w przemyśle. Stosuje się wówczas większe butle o podwyższonych wydajnościach filtracji.

Głowice serujące w zmiękczaczach dwuczęściowych

W porównaniu do zmiękczaczy kompaktowych zmiękczacze dwuczęściowe są elastyczne i można dobrać do nich konkretny model głowicy sterującej w zależności od przyszłych potrzeb użytkowych. Najczęściej w zmiękczaczach dwuczęściowych stosuje się amerykańskie głowice Clack (mogą pracować w cyklu czasowym bądź objętościowym), głowice Pallas czy też głowice Fleck.

Złoża zmiękczające

Podobnie jak w przypadku systemów sterujących można do zmiękczacza dwuczęściowego dobrać konkretne złoże filtracyjne o właściwościach zmiękczających.

Żywice jonowymienne w zmiękczaczach wody mogą być monosferyczne bądź polisferyczne. Zdecydowanie bardziej wydajne są te pierwsze z uwagi na to, iż każda kuleczka jest takiej samej wielkości co zapewnia wydłużony kontakt złoża z wodą a tym samym przedłuża jego żywotność.

Warto zaznaczyć, że po pewnym czasie eksploatacji tracą one swoje właściwości zmiękczające i muszą zostać poddane procesowi regeneracji. Najczęściej do regeneracji złoża w zmiękczaczach wody wykorzystywany jest roztwór solanki (sól tabletkowana zmieszana z wodą).